Contributie ouderraad

 

De ouderraad vraagt jaarlijks om een bijdrage van alle ouders. Deze bijdrage is vrijwillig! Dat is wettelijk zo geregeld. Tóch vragen de OR en de u dringend om de bijdrage te betalen. De OR betaalt namelijk diverse dingen, die anders niet of minder gedaan kunnen worden. Zoals een bijdrage aan de Koningsspelen, aan de kerstviering, aan een nieuw speeltoestel, aan de aanschaf van nieuwe bibliotheekboeken, speelmateriaal, enz.  

De (vrijwillige) contributie bedraagt € 13,00 per kind. Voor de kinderen die in de loop van het schooljaar instromen, geldt deze contributie alleen voor kinderen die vóór januari op school komen.  

Tegelijk met de (vrijwillige) gezinsbijdrage wordt de bijdrage voor het sinterklaasfeest voldaan. Deze bedraagt € 5,00 per kind. Hiervoor krijgen de kinderen met Sinterklaas een cadeautje op school. Ook de bijdrage voor het schoolreisje/themadag wordt gevraagd. 
Samenvattend:
€13,00 Contributie 
€5,00 Sinterklaasfeest
€25,00 Schoolreisje/themadag

U krijgt t.z.t een oproep om het totale bedrag van € 43,00 te voldoen. 

 

 

 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT