MR voor leerkrachten

Wat betekent de MR voor mij als leerkracht?

Als leerkracht in de MR betekent dat je o.a. de belangen behartigt van alle personeelsleden. Je kan via hen je stem laten gelden m.b.t. het beleid en de organisatie. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar wel aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. 

Personeelsleden binnen de MR van onze school zijn:

Rianne Steuber
Jeannette Hoenderboom

Rianne en Jeannette:

“Als personeelslid in de MR van de basisschool vinden wij het belangrijk om vanuit verschillende perspectieven (ouders, personeel en leerlingen) naar onderwijsbeleid te kijken. Samen kunnen we zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs en dat is belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen.”

Hoe kom je in de MR?

Je kunt je als ouder aanmelden via dit email adres: mr.theresia@paraatscholen.nl 
Melden er zich meerdere ouders dan zal er een verkiezing uitgeschreven worden. Vervolgens zullen de ouders kiezen welke ouder plaats mag nemen in de MR.
Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Wat is het verschil met de ouderraad?

De ouderraad bestaat uit ouders/verzorgers die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT