Jaarverslag medezeggenschapsraad

Het voornaamste doel van het jaarverslag is verantwoording en evaluatie van de wijze waarop de medezeggenschapsraad in de achterliggende periode gefunctioneerd heeft. Daarnaast kan het jaarverslag een goed middel zijn om de achterban beter bij het MR werk te betrekken. In dit jaarverslag beschrijft de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad van basisschool sint Theresia:
- Wie heeft er zitting in de MR
- Wat is er in de verslagperiode besproken en wat was het resultaat
- Contacten met overige
- Ontvangen informatie 
van het schooljaar 2022-2023. 
Jaarverslag 2022-2023 D1.0.pdf

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT