Activiteitenplan medezeggenschap 

In dit activiteitenplan beschrijft de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad van basisschool sint Theresia haar missie en visie, samenstelling en de plannen voor het schooljaar 2021-2022. 

2021-2022 Activiteitenplan MR basisschool sint Theresia

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT