plezier

veiligheid

betrokkenheid

 professionaliteit

    structuur

Onze missie

St. Theresia staat voor onderwijs met hoofd hart en handen.
Wij willen kinderen leren zichzelf, de ander en de wereld steeds beter te begrijpen
en zich te ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen.
 

Onze visie

Een veilige, betekenisvolle speel- en leeromgeving is een voorwaarde om tot ontwikkeling en leren te kunnen komen.
Kinderen leren door instructie, kennisoverdracht en onderzoekend leren. Dit kan zowel in groepjes als alleen plaatsvinden.
Kinderen ontwikkelen zich doordat zij intrinsiek gemotiveerd zijn en plezier hebben. Wij stimuleren hierbij zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en het omgaan met elkaar.
Wij bieden passend onderwijs, zodat kinderen zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen.
Ook bieden we een duidelijke structuur en een doorgaande lijn.
We zien ouders als partner.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT