groep 7-8

Even voorstellen

Wij zijn Ellen van Lith en Mary Buitinck. We werken allebei al jaren in het basisonderwijs en hebben lesgegeven in bijna alle groepen. Er is heel wat ten positieve veranderd in de jaren. We hebben als school o.a. veel luxere hulpmiddelen gekregen die het leren en werken op school voor kinderen en leerkrachten fijner hebben gemaakt. Ook is er meer aandacht voor de verschillende talenten van de kinderen. Wat gelukkig niet veranderd is, zijn de kinderen. We genieten nog elke dag van hun eerlijkheid en nieuwsgierigheid.

Mary werkt op maandag, dinsdag en donderdagmorgen en Ellen werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.

Waar wij als leerkrachten in 7/8 aan willen werken is de eigen verantwoordelijkheid en initiatief van de kinderen, waarbij het ene kind meer stimulans nodig heeft dan het andere. We denken dat deze vaardigheden hen zullen helpen op het voortgezet onderwijs en in hun verdere leven.

Gymtijden
Op dinsdag en donderdag gaan we naar de gym. Zonder gymkleren kan uw kind niet meedoen met de gymnastiek.
 Als u vindt dat, uw kind vanwege een blessure niet mee kan doen met gymnastiek, geeft u dan een briefje mee?

 

Jaarprogramma groep 7-8
- 4 x per jaar futurelab. Deze vinden plaats onder schooltijd (op dit moment zijn er nog geen data bekend). 

- Woensdag 6 september: voorlopig instroomadvies (ouders en kinderen groep 8) (heeft al plaatsgevonden) 

- Woensdag 8 februari 2023: definitief instroomadvies (ouders en kinderen groep 8)

- Maart voorlopig instroomadvies  tijdens rapportgesprek (ouders en kinderen groep 7)  

- Mei: praktisch verkeersexamen in Lichtenvoorde
- 15-16-17 mei kamp groep 8

- 4 juli musical/afscheidsavond groep 8 (m.m.v. kinderen van groep 7)

Via deze brief willen wij u de belangrijkste informatie over de groep 7 en 8 meegeven. Klik op de bijlage voor meer informatie. 

Informatiebrief groep 7-8 2022.docx

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT