groep 1/2

Informatiebrief groep 1-2

De eerste schoolweken zitten er weer op. Wij hopen dat uw kind(eren) een fijne start heeft/hebben gemaakt. Via deze brief willen wij u de belangrijkste informatie van groep 1 en 2 geven.

Leerkrachten

Op maandag t/m vrijdagmorgen staat Angela in de groep. Op vrijdagmiddag staat Vincent Stapelbroek in de groep. Daarnaast hebben we wat extra ondersteuning voor remedial teaching van Daphne op dinsdag- en donderdagmorgen en van Rianne op de woensdagmorgen.

Groep 1 en 2

De groep is begonnen met 19 kinderen. In de loop van het schooljaar komen er naar verwachting nog 11 kinderen bij.

In groep 1/2 werken we gericht aan de doelen voor de jongste en oudste kleuters. Deze doelen zijn o.a. gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de spelontwikkeling, de motoriek, de expressieve ontwikkeling, de werkhouding, de ontluikende geletterdheid en de ontluikende gecijferdheid.

De ontwikkeling van de kleuters.

We houden bijzonderheden van de ontwikkeling van uw kind bij in het kinderdagboek. Naast het noteren van observaties, nemen we enkele toetsen af. Zo hebben we een rijmtoets en een woordenschattoets. Daarnaast doen we de dyslexiescreening in groep 2.

Ook vullen we twee keer per jaar het kindvolgmodel in. Tijdens de ouderavonden informeren we u over de ontwikkeling van uw kind. Ouders van kinderen die 4 jaar zijn geworden en net op de basisschool begonnen zijn, krijgen na ongeveer 6 weken een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.
De overige oudergesprekken zijn begin november en begin maart.

Zelfstandigheid

Bevorder thuis de zelfstandigheid van uw kleuter. Billen vegen, veters strikken, aankleden, zijn activiteiten die de meeste kleuters leren door veel te doen. Het veters strikken is iets dat de meeste kinderen eigenlijk eind groep 2 wel zouden moeten kunnen.

Gym

Kleuters gymmen op school in de speelzaal.  Ze gymmen in principe op blote voeten. Mocht het i.v.m. voetproblemen of voetwratjes toch nodig zijn dat uw kind schoenen aan doet, zorg dan voor turnschoenen met antislib zool. Zie onderstaande foto. Dus liever geen sportschoenen. Zet a.u.b. de naam op de schoenen. De schoenen blijven het hele jaar op school.

Pauzehap en lunch

De kinderen mogen om 10.00 uur fruit eten en wat drinken. Om 11.45 uur gaan we lunchen. Geef uw kind niet te veel mee. Afspraak is dat ze alles opeten en opdrinken wat er meegegeven wordt. Duurt het eten/drinken te lang, dan gaat de trommel/beker dicht en wordt het weer meegegeven naar huis.

Geef a.u.b. 2 bekers drinken mee. Eén voor de ochtendpauze en één voor de lunch. Doe deze niet te vo

Om kinderen te stimuleren goed door te eten, zeggen we altijd tijdens de lunch dat we iemand in gedachten houden. Als het kind dat we in gedachten hadden, zijn/haar lunch op tijd op heeft, mag het aan het eind van de dag een kleinigheidje (sticker, kaartje o.i.d.) uitzoeken.

Verjaardagen vieren

Wilt u even overleggen met de leerkracht wanneer uw kind de verjaardag op school kan vieren? De verjaardag vieren we om 8.30 uur en duurt ongeveer een half uur. Liever geen lolly’s als traktatie.  Ouders mogen bij de verjaardag aanwezig zijn.

Foto’s maken

Helaas mogen er tijdens de verjaardagen, kerstvieringen, carnaval e.d. geen foto’s en filmpjes  gemaakt worden door ouders. Dit i.v.m. de wet voor de privacy. Op school worden er foto’s gemaakt.

Speelgoed

Kinderen mogen geen speelgoed meenemen naar school. Wel mogen ze voor het buiten spelen een step, loopfiets, skeelers (mits ze die zelf aan en uit kunnen doen) meenemen. Deze mogen ze alleen in de pauzes gebruiken.

I.v.m. de veiligheid mogen ze bij het naar huis gaan niet op de speelplaats fietsen en steppen. Ze lopen dan met hun fiets of step aan de hand naar de poort.

Letterwinkel

In de letterwinkel staat regelmatig een letter centraal. Kinderen mogen thuis op zoek naar dingen die beginnen met die letter. Deze dingen mogen ze dan meebrengen naar school. Na ongeveer 2 weken gaan de meegebrachte spullen weer mee naar huis. De letters spreken we niet alfabetisch uit, maar zoals u ziet in de bijlage.

Plastic tas

Zou u ervoor willen zorgen dat uw kind altijd een extra  tas in de rugzak heeft zitten. De rugzakken/schooltassen zitten vaak al vol met bekers en bakjes. De gemaakte werkjes passen er meestal niet meer in.

Toestemmingsformulier

U ontvangt bij aanmelding van uw kind op de basisschool een lijst waarop u in kunt vullen of er foto’s van uw kind geplaatst mogen worden in schoolgids, website, ouder-app etc. Ook kunt u aangeven of uw kind met naam, adres en telefoonnummer op de klassenlijst  voor ouders mag staan. Dit is handig voor het maken van speelafspraakjes e.d.

Contact

Heeft u vragen of zijn er bijzonderheden, laat het ons weten! Echter niet bij binnenkomst van de kinderen. We zijn dan vaak te druk om u fatsoenlijk te woord te staan.

Wilt u, als uw kind naar bijv. (tand)arts, logopedie, therapie moet, dat dan even melden op klasbord of op een briefje zetten. Als het terloops gezegd wordt, wordt het vaak vergeten.

Overgang naar groep 2 of 3
Kinderen die na 1 oktober worden geboren en dus later in een schooljaar instromen in groep 1, hebben hierdoor een kortere periode om zich te ontwikkelen in dat schooljaar. Wij houden de datum 1 oktober wel aan als richtlijn, maar er wordt altijd gekeken naar het kind zelf. Als het kind er al wel aan toe is om  door te gaan naar groep 2 of 3 dan zal dat met u worden besproken. Zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociaal emotionele ontwikkeling is bepalend voor de doorgang naar de volgende groep. We gebruiken hiervoor de observaties van de leerkracht en de gegevens van het kindvolgmodel. Uiteraard wordt bovenstaande tijdig met u besproken.  

Bibliotheek

In het begin van groep 1 krijgt uw kind een inschrijfformulier mee. Deze vult u in en kan dan weer mee naar school. Na verwerking van dit formulier krijgt uw kind een bibliotheekpasje. Hiervan bewaren we een kopie op school. Uw kind hoeft dan het pasje niet mee te nemen naar school als het boeken wilt lenen.

Op maandagmiddag kunnen er boeken gehaald/geruild worden. Geef uw kind dan een extra tas voorzien van naam mee. Boeken halen kan onder schooltijd. Natuurlijk mag u ook zelf met uw kind om 14.30 uur boeken halen.

Tot slot

Heeft u nog vragen n.a.v.  deze brief dan kunt u altijd na schooltijd bellen. Natuurlijk mag u mij ook mailen.

angela.roerdink@paraatscholen.nl

Met vriendelijke groet,

Angela Roerdink

 

 

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT