Protocol medicijngebruik en medisch handelen

Wij zijn op school heel terughoudend in het verstrekken van medicijnen aan kinderen. 
Ook een “simpel Sinasprilletje of paracetamolletje” wordt slechts aan een kind gegeven na uitdrukkelijke toestemming van de ouders/verzorgers. 
Indien een kind op school ziek wordt, valt of een ander ongelukje heeft, waarbij wij denken dat het naar huis moet, of vermoeden dat het nodig is dat er een arts wordt geraadpleegd, dan nemen wij eerst contact op met (één van de) ouders. In tweede instantie zullen we dan het bij ons bekende zgn. nood-nummer (van de oppas bijvoorbeeld) bellen. Alleen in uiterste nood nemen wij zelf contact op met een arts of ambulance. 

U kunt hier meer over lezen in ons Protocol medicijngebruik en medisch handelen, dat op school ter inzage ligt. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT