groep 5-6   

Even voorstellen 
Wij zijn Agnes Maatkamp en Jeannette Hoenderboom. Op maandag en dinsdag staat Agnes voor de groep. Jeannette op woensdag, donderdag en vrijdag. 

 

Groepsvorming 

De eerste weken van het schooljaar zijn vaak spannend voor de kinderen. Met name voor de kinderen van groep 5 is het wennen aan de nieuwe leerkrachten en weer eventjes wennen aan de “grote” kinderen van groep 6. Om de kinderen aan elkaar en aan de nieuwe leerkrachten te laten wennen, doen we de eerste weken verschillende groepsactiviteiten. Daarnaast zetten we ook de feedbackkring voort in de klas. 

 

Gymtijden 
Op dinsdag en donderdag gaan we naar  

de gym. Denkt u of uw kind aan de gymspullen? 
Als u vindt dat uw kind vanwege een blessure niet mee kan doen met gymnastiek, geeft u dan een briefje mee? 

 
Verjaardagen en traktaties 
Trakteren mag altijd! Als u even doorgeeft op welke dag, dan zorgen wij voor een mooi feestje van ongeveer 10:00 tot 10:10 uur! 
Over de vakken: 

Rekenen: 

Voor rekenen gebruiken we de vernieuwde versie van Wereld in Getallen 5.  

Wat komt er aan bod dit schooljaar: 
Groep 5: Sommen t/m 1000, vermenigvuldigen en delen met álle tafels!!! Dit schooljaar worden de tafels van 7,8, 9 en 10 nog aangeboden. Omtrek en oppervlakte uitrekenen, analoog en digitaal klokkijken.  

Het zou fijn zijn als er thuis geoefend wordt met tafelsen laat de kinderen zoveel mogelijk klokkijken (analoog en digitaal) !! Dat is echt een pittig onderdeel in groep 5.      

                       

Groep 6: Sommen t/m 10.000, kolomsgewijs optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen met grote getallen, delen met rest, een start met breuken, oppervlakte en omtrek, inhoudsmaten en digitaal klokkijken. Het zou fijn zijn als er thuis geoefend blijft worden met de tafels én deeltafels en (digitaal) klokkijken. 

 

Spelling: 
We hebben 3 keer per week een spellingles. Daarnaast maken we 3 keer per week een 5 woorden dictee om alle aangeleerde spellingsregels te herhalen. Per week wordt er 1 woordpakket behandeld. Dit wordt elke maandag meegegeven naar huis en op donderdag in diezelfde week volgt er een mini-dictee. De kinderen moeten deze woorden thuis oefenen. Aan het einde van het blok zijn er 4 woordpakketten behandeld en volgt er een controledictee. De datum van de toets staat altijd op het huiswerk! 

 

Blink: 
Op dinsdag en donderdagmiddag hebben we Blink. In deze methode zijn alle zaakvakken geïntegreerd (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur). Eerst hebben de kinderen 4 lessen over een bepaald thema (bv. Wereldse kinderen). Na de 4 lessen volgt er een toets. Hiervoor krijgen ze de werkbladen en een samenvatting mee naar huis om te leren. Kinderen uit groep 5 maken pas een Blink toets na het 1e rapport in februari. Na de toets gaan kinderen zelf op onderzoek uit. Ze doen allerlei opdrachten en sluiten het thema af met een presentatie. Dit kan in de vorm van een Powerpoint, een knutselopdracht of een boekwerk zijn. 

 
Topo: 
Beide groepen zijn op de vrijdagmiddag bezig met de Topo van Nederland. Ze leren daarbij de provincies, de hoofdsteden en de belangrijkste andere gebieden, steden en wateren. De methode die we gebruiken is Mijn Eigen Bosatlas. Hierbij ligt vooral de nadruk op het opzoeken in de atlas. Alléén groep 6 maakt hierover een toets. Ze krijgen hiervoor een blad mee naar huis met de betreffende leerstof. 

 

Nieuw voor groep 5: 

-Nieuw voor groep 5 is het vak Engels. We volgen de methode Groove Me. Hierbij staat elke les een Engelstalig lied centraal.  

-Gebruik van de laptops voor o.a.de verwerking van enkele taallessen, oefenstof voor spelling, automatiseren van Tafels, Blinklessen en Engels. 

-Boekbespreking: Elk kind houdt een boekbespreking. Ze krijgen hiervoor een overzicht mee naar huis waar alles op staat uitgelegd. De meeste presentaties worden aan de hand van een PowerPoint gegeven, maar dat is niet verplicht. De kinderen van groep 6 houden hun presentaties als eerste, zodat groep 5 een goed (voor)beeld krijgt. 

 

-Klassendienst: elke dag hebben 4 kinderen klassendienst. Het kan dan zijn dat uw kind iets later thuis/uit is dan gewoonlijk. 

Handige (gratis) websites 

www.tafeldiploma.nl 

Contact 
Via de mail zijn wij op de volgende adressen te bereiken: 
jeannette.beerten@paraatscholen.nl 

 

 

Tot slot 

  • Zou u het rapport weer mee willen geven naar school? 

  • Dokters/tandartsafspraken graag zo veel mogelijk ná schooltijd plannen. 

  • Mededelingen graag op een briefje meegeven aan uw kind (of per ouderapp). 

  • Do 3 november en di 8 november eerste oudergesprekken. 
     

Heeft u, na het lezen van deze informatiebrief, nog vragen? Laat ons dit gerust weten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Agnes Maatkamp en Jeannette Hoenderboom  

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT