Het Team

groep  maandag          dinsdag    woensdag  donderdag    vrijdag     
1-2  Angela  Angela   Angela  Angela  Angela (ochtend) 
Vincent (middag)

3-4  Kristel  Kristel  Kristel Kristel Kristel

5-6  Agnes  Agnes  Jeannette Jeannette  Jeannette
 
7-8  Ellen  Ellen  Rowan  Rowan  Rowan

 extra handen  Lianne  Lianne
Daphne (ochtend)
 Lianne/Ellen/
Rianne
Rianne
Daphne (ochtend)
Vincent (ochtend)
 IB-en directietaken   Saskia
Rianne
 Rianne  Rianne  Saskia


Het team van St. Theresia bestaat 
7 juffen; 1 meester; een vakleerkracht gymnastiek (meester Freek op de vrijdag); een interne begeleider en directeur. Daarnaast is er 2 halve dagen een conciërge en elke dag een medewerker voor de schoolschoonmaak. 
Daarnaast worden we ondersteund door verschillende stagiaires. 

Directeur Saskia Walgemoet

De directeur is integraal verantwoordelijk voor het onderwijskundig proces van de school. Zij geeft leiding aan het team om dit proces optimaal te laten verlopen. Saskia is meerscholendirecteur en hierdoor niet de hele week op school aanwezig. In de regel is zij op dinsdag en vrijdag aanwezig op de St. Theresia. Wel is zij altijd te bereiken via mail: theresia@paraatscholen.nl en zal zij er naar streven u dezelfde (werk)dag te antwoorden. 

Interne begeleider Rianne Steuber

De interne begeleider zorgt binnen onze school voor de ondersteuning van de groepsleerkrachten zodra dat nodig is met extra zorg aan kinderen. Ze leidt gesprekken met ouders/verzorgers als er contact wordt gezocht met een hulpverlenende instantie buiten de school. Daarnaast is zij aanspreekpunt voor externe instanties en scholen op gebied van leerlingenzorg. 


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT