Het Team

 

Het team van St. Theresia bestaat uit 14 personen, waarvan
6 juffen; 1 meester; een interne begeleider en directeur. Daarnaast is er een conciërge en 2 dames die de school schoonhouden. 
Meester Vincent is 1 dag per week op school en werkt in verschillende groepen. Daarnaast worden we ondersteund door verschillende stagiaires. 

Directeur Saskia Walgemoet
De directeur is integraal verantwoordelijk voor het onderwijskundig proces van de school. Zij geeft leiding aan het team om dit proces optimaal te laten verlopen. 

Interne begeleider Rianne Steuber
De interne begeleider zorgt binnen onze school voor de ondersteuning van de groepsleerkrachten zodra dat nodig is met extra zorg aan kinderen. Ze leidt gesprekken met ouders/verzorgers als er contact wordt gezocht met een hulpverlenende instantie buiten de school. Daarnaast is zij aanspreekpunt voor externe instanties en scholen op gebied van leerlingenzorg. 

groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1-2

Juffrouw Angela

Juffrouw Angela

Juffrouw Angela

Juffrouw
Angela

Juffrouw Rianne

3-4

Juffrouw Kristel

Juffrouw Kristel

Juffrouw Kristel

Juffrouw
Kristel

Juffrouw Kristel

5-6

Juffrouw Femke

Juffrouw Femke

Juffrouw Jeannette

Juffrouw Jeannette

Juffrouw Jeannette

7-8

Juffrouw
Mary

Juffrouw Mary

Juffrouw
Ellen

Juffrouw Mary (ochtend)
Juffrouw Ellen
(middag)

Juffrouw Ellen

extra handen 

Juffrouw Lianne/Meester Vincent (wisselende dagen)

Juffrouw Lianne
Daphne

Juffrouw Lianne
 

Juffrouw Ellen (ochtend)
Daphne

Juffrouw Angela (ochtend)
Vincent (wisselende dagen)

 IB-en directietaken   Juffrouw Saskia Juffrouw Rianne Juffrouw
Rianne
Juffrouw Saskia
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT