Het Team


Het team van St. Theresia bestaat uit 14 personen, waarvan
6 juffen; 1 meester; een interne begeleider en directeur. Daarnaast is er een conciërge en 2 dames die de school schoonhouden. 
Meester Vincent is 1 dag per week op school en werkt in verschillende groepen. Daarnaast worden we ondersteund door verschillende stagiaires. 

Directeur Saskia Walgemoet

De directeur is integraal verantwoordelijk voor het onderwijskundig proces van de school. Zij geeft leiding aan het team om dit proces optimaal te laten verlopen. 

Interne begeleider Rianne Steuber

De interne begeleider zorgt binnen onze school voor de ondersteuning van de groepsleerkrachten zodra dat nodig is met extra zorg aan kinderen. Ze leidt gesprekken met ouders/verzorgers als er contact wordt gezocht met een hulpverlenende instantie buiten de school. Daarnaast is zij aanspreekpunt voor externe instanties en scholen op gebied van leerlingenzorg. 


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT