groep 3-4

Even voorstellen

Op maandag t/m vrijdag staat Kristel in de groep. Op maandag t/m donderdag leest groep 4 in de hal onder begeleiding van Lianne/Rianne. Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de kinderen van groep 4  rekensprint van Lianne/Rianne.

Gymles 
Op maandag en vrijdag gaan we naar de gym. Op maandag geeft juf Kristel de gymles en op vrijdag Meester Freek. Denkt u of uw kind aan de gymspullen?

Verjaardagen en traktaties 
Trakteren mag altijd! We gaan ervan uit dat uw kind op de dag van haar/zijn verjaardag trakteert. Mocht het anders zijn, dan horen we dat graag.

Over de vakken: 

Technisch lezen:

Groep 3: We gebruiken de methode Veilig Leren  Lezen. In de eerste 6 kernen maken de kinderen kennis met alle letters en klanken die we nodig hebben om te kunnen lezen. We leren een letter aan doormiddel van een letterverhaal, gebaar en de methodiek van Taal in blokjes. Elke kern sluiten we af met een woordleestoets, een lettertoets en een letter- of woorddictee. In de laatste 6 kernen ligt de aandacht meer bij het  lezen op tempo en het leesbegrip .

 
Wilt u uw kind thuis ondersteunen bij het lezen, dat mag. Graag zoemend lezen (lezen met verlengde klankwaarde, dus niet hakken en plakken), Dagelijks 15 minuten is voldoende. Uw kind krijgt ook de letterkaartjes van Taal in Blokjes mee naar huis van de aangeboden letters en oefent de klank-tekenkoppeling door deze te benoemen en woorden te maken. Ook kan uw kind thuis werken in het softwareprogramma behorend bij deze methode (deze ontvangt u via de mail). Het kan dan kiezen uit de Speeltuin (spellen en lezen) of de Dierentuin (woordenschat).

Groep 4: We gebruiken de methode Estafette. Op maandag t/m donderdag lezen de kinderen van groep 4 van half 9 tot 9 uur in de hal onder begeleiding van Rianne en Lianne. Ze krijgen vanuit de methode Estafette op woord- en zinsniveau minimaal 2 keer in de week instructie. Op de overige momenten lezen ze in duo’s in een eigen gekozen leesboek op het juiste leesniveau. In groep 4 ligt de aandacht op het lezen op tempo en het leesbegrip. Daarnaast is het ook belangrijk dat u thuis leeskilometers met uw kind maakt.


Spelling:
We hebben 4 keer per week een spellingles. Daarnaast maken we 2 keer per week een 5 woorden dictee in het dicteeschrift met behulp van Taal in Blokjes om de spellingsregels te oefenen. Per week wordt er 1 woordpakket behandeld. Dit wordt elke vrijdag meegegeven naar huis en de week erop volgt er een mini-dictee. De kinderen moeten deze woorden thuis oefenen. Aan het einde van het blok zijn er 4 woordpakketten behandeld en volgt er een controle dictee. De datum van de toets staat altijd op het huiswerk!

Rekenen

Wat komt er aan bod dit schooljaar:

Groep 3: Oriëntatie op de getallen t/m 50, splitsen getallen t/m 10, erbij/eraf sommen tot 20, automatiseren splitsingen tot 10, automatiseren erbij/eraf t/m 10. Klokkijken hele en halve uren, rekenen met geld, meten en meetkunde.

Het zou fijn zijn als er thuis geoefend wordt met splitsen t/m 10. Laat de kinderen zoveel mogelijk een splitsing oefenen door te splitsen met materialen. Dat is de basis in groep 3.     


Groep 4: Oriëntatie op de getallen t/m 100, splitsen getallen t/m 20, erbij/eraf sommen tot 100, automatiseren splitsingen, automatiseren erbij/eraf t/m 20, keersommen: automatiseren tafel van 1 t/5 en 10 en de strategieën die erbij horen. Klokkijken hele en halve uren (analoog en digitaal), geld, meten en meetkunde. Het zou fijn zijn als er thuis geoefend wordt met de tafels. Dat is echt een pittig onderdeel in groep 4. Op maandag, dinsdag en donderdag is er Rekensprint. De kinderen oefenen met het automatiseren van sommen.


Schrijven:
We gebruiken de methode Pennenstreken.

Groep 3: We leren de kinderen een lopend schrift. Het aanleren van alle schrijfletters en hun verbindingen kost tijd. Bij de start van elke nieuwe letter oefenen we dit door middel van een letterverhaal groot op tafel met klei of op het krijtbord. Daarna gaan we de letter oefenen in ons schrijfschrift.

We schrijven in groep 3 met een vingergrip op het schrijf- potlood voor de juiste pengreep.
Aan het eind van groep 3 maken we een start met het aan elkaar schrijven.

Groep 4: We leren de kinderen de hoofdletters, naast het inslijpen en oefenen van het lopend schrift. Het aanleren van alle hoofdletters en hun verbindingen kost tijd. Bij de start van elke nieuwe letter oefenen we dit door middel van een letterverhaal. Daarna gaan we de letter oefenen in ons schrijfschrift.

We schrijven in groep 4 in het schrijfschrift met een vulpen. De andere schrijfopdrachten schrijven we met een schrijf- potlood.


Plastic tas
Zou u ervoor willen zorgen dat uw kind altijd een plastic tas in de rugzak heeft zitten. De rugzakken/schooltassen zitten vaak al vol met bekers en bakjes. De gemaakte werkjes passen er meestal niet meer in.


Foto’s maken
Helaas mogen er tijdens de verjaardagen, kerstvieringen e.d. geen foto’s en filmpjes  gemaakt worden door ouders. Dit i.v.m. de wet voor de privacy. Op school worden er foto’s gemaakt.

Contact
Natuurlijk kunt u mij ook altijd mailen op het volgende adres:

kristel.tenhave@paraatscholen.nl   


Tot slot
 Zou u het rapport weer mee willen geven naar school?  
Mededelingen graag op een briefje meegeven aan uw kind (of per mail).
maandag 23 en woensdag 25 oktober eerste oudergesprekken.

Met vriendelijke groet,
Kristel ten Have

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT