Anti-pestbeleid en Anti-pestprotocol

De school beschikt over een actueel anti-pestprotocol (dit ligt ter inzage op school) en treedt actief op tegen pesten. Ook is er een (sociale) veiligheidscoördinator en zijn er twee school-vertrouwenspersonen. 

Veiligheidscoördinator: Rianne Steuber

Vertrouwenspersoon: Lianne Wolters/Rianne Steuber


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT