Schoolkamp

Ook dit schooljaar is er weer het schoolkamp voor de leerlingen van groep 8. Natuurlijk samen met de juffen. 

Over de activiteiten maken we op dit moment nog niets bekend. Hierover wordt u later geïnformeerd. 

De kosten bedragen € 65,00 per persoon. U krijgt t.z.t. een oproep om dit bedrag te voldoen. 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT