Gezonde School

In 2016 hebben wij het predicaat “Gezonde School” aangevraagd. 

Een Gezonde School kiest ervoor structureel aan de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te werken. Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Jong geleerd is immers oud gedaan. 

Bij kinderen en jongeren wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren.  

 

Als je jong bent leg je lichamelijk en geestelijk de basis voor later. Kinderen die op jonge leeftijd al kampen met gezondheidsproblemen die komen door een ongezonde leefstijl, halen dat later maar heel moeilijk of helemaal niet meer in.  

Gezonde School draagt bij aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling: 

  • Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter. 
  • Een Gezonde School draagt bij aan het versterken van de weerbaarheid van leerlingen. Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze. 
  • Het is makkelijker om jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren. 
  • Op een Gezonde School is het prettig leren. Leerlingen en leerkrachten gaan op een plezierige manier met elkaar om waardoor een veilig en prettig leef- en leerklimaat ontstaat. 
  • Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere leerresultaten dan hun minder fitte leeftijdsgenoten. 
  • Een Gezonde School helpt de (gezondheids)verschillen tussen leerlingen te verkleinen. 
  • Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere sociale vaardigheden en schoolprestaties, het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en succesvollere loopbanen. 
  • De aanpak versterkt de gedachte dat ouders en scholen partners zijn in de opvoeding van het kind en een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. 
  • Een Gezonde School maakt het voor ouders makkelijker om hun kinderen gezond op te voeden. Dit is immers niet meer alleen iets van thuis, maar ook iets dat kinderen op school mee krijgen. 
  • Ouders weten dat de school aandacht heeft voor gezondheid en wat mogelijke oplossingen zijn als hun kind gezondheidsrisico’s loopt. 
  • Thuis en school versterken elkaar als scholen ouders betrekken via ouderavonden, informatiebulletins en activiteiten. 
  • Door ouders te betrekken worden zij zich meer bewust van hun voorbeeldrol, het belang van goed eten en voldoende bewegen, van de effecten van het stellen van grenzen rond bijvoorbeeld alcoholgebruik en roken en van hun eigen ideeën over seksuele en relationele vorming. 
  • Ouders voelen zich gesteund door gedragsregels op school. 
  • Ouders weten dat er ook op school aandacht is en mogelijkheden voor oplossingen zijn als hun kind gezondheidsrisico’s loopt. 


Al vele jaren besteden wij op school aandacht aan een gezonde leefstijl:

Eten in de kleine (ochtend)pauze 

‘s Morgens om 10.15 uur is het pauze. De kinderen mogen in die pauze iets eten en/of drinken.  

Toegestaan zijn fruit, brood, crackers, ontbijtkoek. 

Snoep en andere zoetigheden zijn absoluut niet toegestaan.  

Het fruit en andere etenswaren worden in de plastic bak bij de buitendeur, de zogenaamde fruitbak, gelegd. Wilt U het fruit zó meegeven dat uw kind het zonder knoeien kan opeten, en het van naam voorzien.  

Dit geldt voor alle kinderen.  

Desnoods kan uw kind in plaats van iets te eten ook iets te drinken meebrengen, zoals niet-koolzuurhoudende dranken of vruchtensap. Wilt u dit dan meegeven in een goed sluitende beker of flesje.  

Vanzelfsprekend wordt er onder lestijd in de klassen niet gesnoept. Dus ook geen kauwgom. 

 

Eten tijdens de lunchpauze

Voor het eten en drinken tijdens de lunch geldt iets vergelijkbaars: brood met beleg (of dit hartig of zoet is, is vanzelfsprekend aan ú), crackers, en eventueel fruit of ontbijtkoek. Een snoepje, chocoladereepje o.i.d. bij wijze van “toetje” vinden we niet goed.  

De kinderen hebben ongeveer 15 minuten om te eten en drinken (de kinderen van de onderbouw iets langer). Wilt u hier rekening mee houden bij het bepalen van het aantal boterhammen, e.d.? Als de kinderen hun lunch niet bijtijds op hebben, nemen zij het mee naar buiten. Of, als het écht te veel is, mee naar huis. 

Aan het eind van de dag neemt uw kind de lunchtrommel en –beker weer mee naar huis.  

Zorgt u ervoor, dat overal zijn/haar naam op staat? 

 

Feesten en traktaties 

Een jarig kind geeft aan de andere kinderen en aan de groepsleerkracht dezelfde traktatie.   

Wij verzoeken u dringend om “gezond” te laten trakteren. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT